Direcția de Evidență a Persoanelor Slobozia

Galerie 0
Galerie1
Galerie2
Galerie3
Galerie4
Galerie5
Galerie6
Galerie7
Galerie8
Galerie9
Galerie10
Galerie11

Direcția de Evidență a Persoanelor Slobozia 

Întocmește, păstrează, ține evidența certificatele de stare civilă, cărțile de identitate și cărțile de alegător.

Înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii.

Direcția de Evidență a Persoanelor Slobozia întocmește și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii.

Întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilă și pe actele de identitate, în condițiile legii.

Actualizează, utilizează și valorifică Baza de Date Locală, care conține datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competența teritorială a serviciului public comunitar respectiv.

Furnizarea unor date din Registrul National de Evidență a Persoanelor

Furnizează, în cadrul Sistemului National Informatic de Evidență a Populatiei, datele necesare pentru actualizarea. „Registrului National de Evidență a Persoanelor” ( R.N.E.P.).

Furnizează, în condițiile legii, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice centrale, județene și locale, agenților economici ori a cetățenilor.

Întocmește listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului Național pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidență a Persoanelor.

Constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii.

Ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate; îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor este reglementata de OUG nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obținerea, în prealabil, a consimțământului scris al persoanelor vizate.

Consimțământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

https://www.youtube.com/watch?v=q6-0glZPuKQ

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Slobozia

DATE DE CONTACT:

Municipiul Slobozia,  B-dul Cosminului, nr. 2, bl. I.7, jud. Ialomiţa

Tel/Fax:

Tel :

0243 233 790

0243 233 791

E-mail:

dep@municipiulslobozia.ro

slobozia@il.e-adm.ro

PERSOANĂ DE CONTACT: 

Director executiv – BOZI ELENA

Șef serviciu stare civilă, administrativ și resurse umane – SEIZU GEORGIANA