Stația mobilă

ANUNŢ IMPORTANT Directia de Evidenţă a Persoanelor SLOBOZIA, având sediul in municipiul Slobozia, B-dul Cosminului nr.2, bl.I7, judeţul Ialomiţa, informează cetăţenii despre posibilitatea deplasării cu staţia mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, în vederea preluării imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate. Dovada stării de sănătate a …
Citește mai mult

Furnizări de date

Aceasta institutie prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 Scopul si interesul legitim in care sunt prelucrate datele cu caracter personal: Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara in scopul interesului legitim ce deriva din prevederile legale. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt atat …
Citește mai mult

Reşedinţa (flotant)

CONFORM ART. 31 ALIN. 1,2 din O.U.G. 97/2005, cu MODIFICĂRILE si COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Menţiunea privind stabilirea resedintei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară (alta decât cea de domiciliu). Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, care nu poate fi mai mare de un …
Citește mai mult

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinatate şi reşedinţa in România

CONFORM ART 72 din HG 295/2021: Cetatenii romani domiciliati in strainatate, care doresc să intre in posesia unei carti de identitate provizorii, în care sa fie inscrisa resedinţa din România, unde locuiesc temporar se adresează Serviciului de Evidenta Persoanelor de pe raza căruia au resedinţa. DOCUMENTE NECESARE : cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul …
Citește mai mult

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România

CONFORM ART. 20 ALIN. 1 DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Cartea de identitate provizorie se elibereaza in cazul in care persoana nu poseda toate documentele necesare in vederea eliberarii cartii de identitate (certificate de stare civila, document doveditor al domiciliului) DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 1 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO); 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având …
Citește mai mult

La preschimbarea Buletinului de identitate

DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate; ANEXA 1 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al D.E.P. Slobozia actul de identitate; certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie; certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie; certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 …
Citește mai mult

La schimbarea domiciliului din străinătate în România

În această situaţie sunt cetăţenii care au dobândit cetăţenia română, iar la data dobândirii NU aveau permis de şedere pe termen lung în România, cetăţenii români care deţin paşaport de cetăţen roman cu domiciliul în străinătate. DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate; – ANEXA 3 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de …
Citește mai mult

La dobândire/redobândire cetăţenie română

În această situaţie sunt cetăţenii care au dobândit cetăţenia română, iar la data dobândirii aveau permis de şedere pe termen lung în România DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate; – ANEXA 1 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al D.E.P. Slobozia certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi …
Citește mai mult

La schimbarea fizionomiei

DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate; ANEXA 1 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al D.E.P. Slobozia actul de identitate şi cartea de alegător, după caz; certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie; certificatul/hotărârea de divorţ, inclusiv convenţia referitoare la copii, dacă este cazul după caz, original şi copie; …
Citește mai mult