La preschimbarea Buletinului de identitate

DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate; ANEXA 1 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al D.E.P. Slobozia actul de identitate; certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie; certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie; certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 …
Citește mai mult

La schimbarea domiciliului din străinătate în România

În această situaţie sunt cetăţenii care au dobândit cetăţenia română, iar la data dobândirii NU aveau permis de şedere pe termen lung în România, cetăţenii români care deţin paşaport de cetăţen roman cu domiciliul în străinătate. DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate; – ANEXA 3 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de …
Citește mai mult

La dobândire/redobândire cetăţenie română

În această situaţie sunt cetăţenii care au dobândit cetăţenia română, iar la data dobândirii aveau permis de şedere pe termen lung în România DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate; – ANEXA 1 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al D.E.P. Slobozia certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi …
Citește mai mult

La schimbarea fizionomiei

DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate; ANEXA 1 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al D.E.P. Slobozia actul de identitate şi cartea de alegător, după caz; certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie; certificatul/hotărârea de divorţ, inclusiv convenţia referitoare la copii, dacă este cazul după caz, original şi copie; …
Citește mai mult

La pierdere, furt, deteriorarea sau distrugerea actului de identitate

CONFORM ART. 19 ALIN. 1 lit. f, g si ALIN. 2. DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: In termen de 15 zile de la deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul actului de identitate, persoana fizica in cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite serviciului de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti …
Citește mai mult

La schimbarea denumirii străzii

CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LIT b DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin 1 lit. b-j.(Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) – 80 lei (ron) ) DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate; ANEXA 1  (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi …
Citește mai mult

La schimbarea domiciliului

CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LIT b DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin 1 lit. b-j. (Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) – 80 lei (ron) ) DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate; ANEXA 1  (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată …
Citește mai mult

La schimbarea datelor de stare civilă

CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LIT b din O.U.G. 97/2005, cu MODIFICĂRILE şi COMPLETĂRILE ULTERIOARE: În termen de 15 zile de la modificarea numelui, prenumelui titularului, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii, ca urmare a căsătoriei, divorţului sau pe cale administrativa, persoana fizica in cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite serviciului de …
Citește mai mult

La expirarea termenului de valabilitate

CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LIT a DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate dar nu mai puţin de 15 zile, persoana fizică în cauză ori reprezentantul sau legal are obligaţia să solicite serviciului de evidenţa persoanelor eliberarea …
Citește mai mult

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

Nu ai avut carte de identitate intre 14 – 18 ani (Sancţiunea contravenţională: 40 lei – 80 lei ) DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată; – ANEXA 1  (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al D.E.P. Slobozia; certificatul de naştere, original şi copie xerox; documentul cu care se face dovada …
Citește mai mult