Livretul de familie

Se eliberează gratuit, la cererea scrisă a reprezentantului familiei ( mama, tata, reprezentant legal), de către structura de stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitanta/solicitantul.Acte necesare ( în original şi fotocopie): cerere (click aici) acte de identitate – soţ şi soţie; certificatul de căsătorie; certificatele de naştere ale copiilor; alte acte după …
Citește mai mult