Taxe speciale

Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă- 500 lei. Taxa de divorț instituită conform articolului 486, alin. 4 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Taxele se pot achita la ghișeul D.E.P. Slobozia precum și la casieria Primăriei Slobozia, Direcţia Impozite și Taxe Locale.

Taxe acte de identitate

Contravaloarea serviciilor pentru eliberarea actelor de identitate: TAXA CARTE DE IDENTITATE – 7 LEI. TAXA CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – 1 LEU. TAXA INFORMARE PERSOANE (pentru furnizări de date cu caracter personal) – 1 LEU/persoană verificată. Taxele se pot achita la ghișeul D.E.P. Slobozia precum și la casieria Primăriei Slobozia, Direcţia Impozite și Taxe Locale.

Informaţii utile acte de identitate

SE COMPLETEAZĂ TOATE RUBRICILE PREVĂZUTE ÎN CEREREA DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE SAU A REŞEDINŢEI. CERERILE SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE DE CĂTRE SOLICITANT SAU DE CĂTRE REPREZENTANTUL LEGAL AL ACESTUIA. Toate documentele se prezintă în original şi copie xerox. Nu se acceptă copiile xerox legalizate ale documentelor.. Dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu un …
Citește mai mult

Declaraţia de primire în spaţiu

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate şi va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu. Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, …
Citește mai mult

Acte doveditoare DOMICILIU sau RESEDINŢĂ

CARTEA DE IDENTITATE DOCUMENTE CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/RESEDINTA Dreptul de uzufruct asupra intregului imobil Dacă vanzatorul isi rezerva dreptul de uzufruct pentru sine sau pentru o alta persoana fizica asupra intregului imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/resedinta, in situatia in care solicitantul actului de identitate este: Dreptul de abitatie viageră …
Citește mai mult

Termen de eliberare

Durata de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate Conform prevederilor legale, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către …
Citește mai mult

Termen de valabilitate

Durata de valabilitate a actelor eliberate Cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate: de  4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani; de  7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani; de 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani; permanent după împlinirea vârstei de 55 ani. Durata de …
Citește mai mult

Generalităţi

Eliberarea actelor de identitate se face la solicitarea titularului datelor de stare civilă nicidecum din oficiu de autoritățile române abilitate. Cartea de identitate este actul ce se eliberează cetăţeanului român care a împlinit vârsta de 14 ani şi care domiciliază pe teritoriul României, prin care se dovedeşte identitatea, numele şi prenumele, cetăţenia română şi domiciliul …
Citește mai mult