Anunț concurs

Anunț concurs Direcția de Evidență a Persoanelor Slobozia cu sediul în Slobozia, b-dul Cosminului, nr. 2, bl. 17, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice, de execuție, vacante, de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Stare Civilă. Administrativ și Resurse Umane.

Anunț examen promovare

Direcția de Evidență a Personelor Slobozia organizează concursul/examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare , conform art. 479 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.