Transcrierea certificatului de naștere emis în străinătate

De ce este necesară transcrierea actelor de stare civilă emise în străinătate Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.Cetăţeanul român ARE OBLIGAŢIA, ca în termen de 6 LUNI DE LA NAŞTEREA COPILULUI, să ceară transcrierea certificatului/ …
Citește mai mult

LISTA STATELOR ALE CĂROR DOCUMENTE TREBUIE OBLIGATORIU APOSTILATE (CONVENŢIA DE LA HAGA):

ARepublica Africa de Sud, Principatul Andorra, Antigua-Barbuda, Republica Argentina, Republica Armenia, Comunitatea Australiană, Republica Azerbaidjan; B Comunitatea Bahamas, Barbados, Republica Belarus, Belgia, Belize, Republica Botswana, Statul Brunei Darussalam, Brazilia; CRepublica Capului Verde, Republica Cipru, Republica Columbia, Insulele Cook, Republica Chile, Coreea de Sud; D, ERegatul Danemarcei, Comunitatea Dominica, Republica Dominicană, Republica Ecuador, Confederaţia Elveţiană, Republica Elenă, …
Citește mai mult

Formulare standard multilingve

Serviciul de Stare Civilă eliberează, la cerere, formulare standard multilingve, numai persoanelor îndreptăţite să primească certificate de stare civilă. Acestea pot fi folosite pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor …
Citește mai mult

LISTA STATELOR CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT TRATATE/ CONVENŢII/ ACORDURI DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI DE DREPTUL FAMILIEI ŞI ALE CĂROR DOCUMENTE SUNT SCUTITE DE APOSTILARE SAU SUPRALEGALIZARE

1. Republica Albania2. Republica Austria3. Belgia (trebuie apostilate)4. Bulgaria5. Bosnia şi Herţegovina6. Republica Cehă7. Republica Populară Chineză8. Republica Populară Democrată Coreea9. Croaţia10. Republica Cuba11. Republica Franceză12. Republica Macedonia13. Republica Moldova14. Republica Populară Mongolă15. Republica Muntenegru16. Republica Polonă 17. Federaţia Rusă 18. Republica Serbia19. Republica Slovacă 20. Republica Slovenia 21. Republica Ungară22. Ucraina

Extraselor multilingve de stare civilă

Serviciul de Stare Civilă eliberează la cerere extrase multilingve de pe actele destare civilă privnd naşterea, căsătoria sau decesul. Acestea sunt documente care au aceaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite în faţa autorităţilor străine din statele părţi la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de …
Citește mai mult

Schimbarea numelui

Condiţii Cine poate solicita şi pe ce motive cetăţeanul român personal prin împuternicit prin avocat pentru motive temeinice, vezi motive enumerate de lege Procedură Unde se poate cere schimbarea numelui şi/ sau prenumelui la oficiul/ compartimentul de stare civilă în a cărei rază teritorială persoana interesată îşi are domiciliul Identificarea unui motiv temeinic care urmează …
Citește mai mult

Eliberarea certificatelor de stare civilă

Reguli generale Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă – de naştere, căsătorie ori deces  – sau ulterior pe baza cererii depuse de titular sau alte persoane îndreptăţite.Prin sintagma “alte persoane îndreptăţite”, în înţelesul legii, sunt asimilaţi: părinţii copilului în vârstă de până la …
Citește mai mult

DIVORŢ

ÎNREGISTRAREA DIVORŢULUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ  Potrivit prevederilor art. 164 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/ 2011, ofiţerul de stare civilă poate constata desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi …
Citește mai mult