Informaţii utile acte de identitate

SE COMPLETEAZĂ TOATE RUBRICILE PREVĂZUTE ÎN CEREREA DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE SAU A REŞEDINŢEI. CERERILE SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE DE CĂTRE SOLICITANT SAU DE CĂTRE REPREZENTANTUL LEGAL AL ACESTUIA. Toate documentele se prezintă în original şi copie xerox. Nu se acceptă copiile xerox legalizate ale documentelor.. Dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu un …
Citește mai mult