Legislația aplicată

Legislația aplicată Ordonanţa Guvernului nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, actualizată; Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 64 din 26 ianuarie 2011 – pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în …
Citește mai mult