Transcrierea certificatului de naștere emis în străinătate

De ce este necesară transcrierea actelor de stare civilă emise în străinătate Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.Cetăţeanul român ARE OBLIGAŢIA, ca în termen de 6 LUNI DE LA NAŞTEREA COPILULUI, să ceară transcrierea certificatului/ …
Citește mai mult

Înregistrare tardivă

După împlinirea termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti. înregistrarea …
Citește mai mult

Înregistrarea nașterii

Procedură Cum şi unde se face înregistrarea naşterii Înregistrarea naşterii se face, de către oricare dintre părinţi, pe baza declaraţiei verbale dată în faţa ofiţerului de stare civilă din municipiul, oraşul sau comuna în care s-a produs evenimentul Termene pentru declararea şi înregistrarea naşterii 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi …
Citește mai mult