Anunț examen promovare

Direcția de Evidență a Personelor Slobozia organizează concursul/examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare , conform art. 479 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Organizare şi Funcţionarea D.P.L.E.P.S.C.

Anexa NR. 12 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slobozia nr. 12/ 31.01.2019   REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A MUNICIPIUL SLOBOZIA CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art. 1 – Direcţia de Evidenţa Persoanelor a Municipiului Slobozia se organizează în subordinea Consiliului Local al municipiului Slobozia, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului …
Citește mai mult

Legislația aplicată

Legislația aplicată Ordonanţa Guvernului nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, actualizată; Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 64 din 26 ianuarie 2011 – pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în …
Citește mai mult

Atribuții

Direcţia publică locală de evidenţa persoanelor şi stare civilă al Municipiului Slobozia are urmatoarele principale atribuții Întocmeste, pastreaza, tine evidenta, în sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civila, cartile de identitate si cartile de alegator. Înregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite în statutul civil, în domiciliul si …
Citește mai mult