Furnizări de date

Aceasta institutie prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 Scopul si interesul legitim in care sunt prelucrate datele cu caracter personal: Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara in scopul interesului legitim ce deriva din prevederile legale. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt atat …
Citește mai mult