Eliberarea primei cărți de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal; – ANEXA 1  (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al D.E.P. Slobozia; certificatul de naştere, original şi copie xerox; actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează …
Citește mai mult