La preschimbarea Buletinului de identitate

DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate; ANEXA 1 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al D.E.P. Slobozia actul de identitate; certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie; certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie; certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 …
Citește mai mult