Termen de eliberare

Durata de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate

  • Conform prevederilor legale, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.
  • În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.
  • Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Serviciului de Evidenţa Persoanelor Slobozia este de 10 zile, calendaristice.
  • În cazul în care un cetăţean se află într-o situaţie deosebită ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt de 10 zile lucratoare (ex. motive medicale, deplasare urgenta în alta localitate sau în alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale, etc), acesta va depune o solicitare în acest sens (audienţă)
  • Termenul de eliberare a documentelor pentru furnizarea datelor cu caracter personal este de 5 zile lucrătoare de la data depunerii decumentaţei complete, dacă legea nu prevede altfel.