FORMULARE PENTRU STARE CIVILĂ

Cererile sunt oferite, in mod gratuit, la ghisee sau sunt disponibile, in format electronic pe site.

    IMPORTANT ! In cazul tiparirii cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie in format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (faţă şi verso).

    Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai in fata functionarului public.

FORMULARE PENTRU STARE CIVILĂ

 • Cerere DUPLICAT certificat naştere – Download
 • Cerere DUPLICAT certificat căsătorie – Download
 • Cerere DUPLICAT deces – Download
 • Cerere certificat minor sub 14 ani – Download
 • Cerere solicitare certificat de naştere, căsătorie, prin procură – Download
 • Cerere Dovada Stării civile – Download
 • Cerere pentru eliberarea dovezii privind înregistrarea unui act de stare civilă – Download
 • Cerere înregistrare divorţ administrativ – Download
 • Declaraţie stăruinţă divorţ administrativ – Download
 • Declaraţie renunţare la divorţ administrativ – Download
 • Cerere extras multilingv de pe actul de naştere, căsătorie, deces – Download
 • Cerere formular standard multilingv – Download
 • Cerere eliberare livret de familie – Download
 • Cerere transcriere certificat/extras  de naştere – Download
 • Cerere transcriere certificat/extras  de  căsătorie – Download
 • Declaraţie că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit – Download
 • Formulare Înregistrare Tardivă a naşterii:
  • Anexa 19 Declaraţie de domiciliu – Download
  • Anexa 19^5, Cerere pentru înregistrarea tardivă a naşterii- Download
  • Anexa 20, Declaraţia persoanei a cărei naştere se înregistrează cu privire la domiciliul şi şcoala absolvită – Download
  • Anexa 21 Declaraţie din partea membrilor familiei sau a ocrotitotului / reprezentantului legal – Download
  • Anexa 21^2, Declaraţia persoanei de sex feminin a cărei naştere se înregistrează din care să rezulte dacă are copil minor a cărei naştere a fost înregistrată – Download
  • Anexa 41 Declaraţia de recunoaştere şi purtare nume- Download
  • Declaraţia de naţionalitate – Download
 • Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale Anexa 23 – Download
 • Anexa 24, Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale – Download
 • Cerere rectificare acte stare civilă – Download
 • Cerere schimbare nume pe cale administrativă – Download
 • Cerere publicație Monitorul Oficial- Download

Atenţie! Pentru a vizualiza formularele în format PDF, aveţi nevoie de Adobe Reader ver. 7 sau mai mare.
              Click aici pentru instalare ultima versiune de Adobe Reader.