Stația mobilă

ANUNŢ IMPORTANT


Directia de Evidenţă a Persoanelor SLOBOZIA, având sediul in municipiul Slobozia, B-dul Cosminului nr.2, bl.I7, judeţul Ialomiţa, informează cetăţenii despre posibilitatea deplasării cu staţia mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, în vederea preluării imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate.

Dovada stării de sănătate a persoanelor care se află în imposibilitatea de a se deplasa, se va face printr-un document justificativ, respectiv: certificat de încadrare în grad de handicap, bilet de externare din spital (de dată recentă) sau adeverinţă (de dată recentă) de la medicul de familie din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa.


Solicitările pot fi făcute de către persoanele menţionate anterior sau de către aparţinătorii acestora, atât în scris, cât şi telefonic la următoarele numere: 0243233790, 0243233791.

STAŢIA MOBILĂ – COMUNE ARONDATE

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor SLOBOZIA – organizează acţiunI de punere în legalitate a cetăţenilor care locuiesc în cele 19 comune arondate municipiului SLOBOZIA.

Pentru  punerea  în legalitate a cetăţenilor care locuiesc în localităţile arondate, primarul localităţii depune la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor SLOBOZIA o solicitare scrisă .

În acest sens, funcţionari din cadrul biroului se vor deplasa cu staţia mobilă, în vederea preluării documentelor şi a imaginii necesare eliberării unor noi acte de identitate.