Stația mobilă

ANUNŢ IMPORTANT


Directia de Evidenţă a Persoanelor SLOBOZIA, având sediul in municipiul Slobozia, B-dul Cosminului nr.2, bl.I7, judeţul Ialomiţa, informează cetăţenii despre posibilitatea deplasării cu staţia mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, în vederea preluării imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate.

Dovada stării de sănătate a persoanelor care se află în imposibilitatea de a se deplasa, se va face printr-un document justificativ, respectiv: certificat de încadrare în grad de handicap, bilet de externare din spital (de dată recentă) sau adeverinţă (de dată recentă) de la medicul de familie din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa.


Solicitările pot fi făcute de către persoanele menţionate anterior sau de către aparţinătorii acestora, atât în scris, cât şi telefonic la următoarele numere: 0243233790, 0243233791.

STAŢIA MOBILĂ – COMUNE ARONDATE

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor SLOBOZIA – organizează acţiunI de punere în legalitate a cetăţenilor care locuiesc în cele 19 comune arondate municipiului SLOBOZIA.

Pentru  punerea  în legalitate a cetăţenilor care locuiesc în localităţile arondate, primarul localităţii depune la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor SLOBOZIA o solicitare scrisă .

În acest sens, funcţionari din cadrul biroului se vor deplasa cu staţia mobilă, în vederea preluării documentelor şi a imaginii necesare eliberării unor noi acte de identitate.

Aveți actul de identitate expirat sau vă expiră în următoarele 6 luni?

Ați pierdut / vi s-a furat / vi s-a deteriorat actul de identitate ?

V-ați căsătorit / ați divorțat și nu ați preschimbat actul de identitate ?

V-ați schimbat domiciliul / aveți un alt număr de casă ?

Ați împlinit 14 ani și încă nu aveți act de identitate ?

Municipiul Slobozia – D.E.P. SLOBOZIA, Jud. Ialomița

Serviciul de Evidență a Persoanelor

Vă sprijină pentru a intra în legalitate cu

ACTUL DE IDENTITATE

VENIM ÎN COMUNA DUMNEAVOASTRĂ

ACTE NECESARE:

– certificat de naștere solicitant copie + original;

– dovada proprietății ( adeverință ROL de la Registrul agricol al Primăriei );

– contravaloarea cărții de identitate ( 7 lei );

– *certificat de căsătorie copie + original;

– * sentință de divorț definitivă (irevocabilă) / certificat de divorț original + copie;

– * certificat de naștere copii sub 14 ani.

*Dacă este cazul

Venim cu stația mobilă în comunele arondate serviciului

Direcția de Evidență a Persoanelor Slobozia va desfășura din __/__/____ campania PRIORITATE LA IDENTITATE.

Lucrători din cadrul Serviciului nostru se vor deplasa cu stația mobilă în comunele arondate în vederea punerii în legalitate pe linie de evidență a persoanelor pentru cetățenii din aceste comunități.

Campania se adresează persoanelor care:

– au actul de identitate expirat sau urmează să expire în următoarele 6 luni;

– au împlinit 14 ani și nu au act de identitate;

– au buletin tip vechi și doresc preschimbarea cu cartea de identitate;

– au actul de identitate pierdut, furat, deteriorat;

– și-au schimbat domiciliul sau au alt număr la casă;

– s-au căsătorit / au divorțat / schimbat numele și nu au schimbat actul de identitate.

Procedură:

– Planificarea acțiunilor în comune, informarea autorităților locale / Poliției în vederea mediatizării în rândul locuitorilor;

– Deplasarea salariaților D.E.P. cu stația mobilă ( aparat foto, laptop, cereri, etc ) în vederea preluării cererilor și a imaginii necesare în vederea întocmirii actelor de identitate;

– Actualizarea Registrului Național pentru Evidența Persoanelor și emiterea actelor de identitate;

– Predarea actelor de identitate către secția de poliție în vederea înmânării solicitantului.

Activități integrate în campanie:

– Acțiuni de informare în unitățile de învățământ din comunele planificate;

– Acțiuni de punere în legalitate și control în unitățile medicale, de protecție socială;

– Campanie de informare ( afișe, pliante, audiențe ) la sediul autorității locale cu privire la drepturile și obligațiile persoanelor pe linie de stare civilă și acte de identitate.

ComunăSate ComponenteLuna programată
RevigaReviga Crunți Rovine Mircea cel BătrînMartie
SălcioaraSălcioara RașiAprilie
Miloșești     GrivițaMiloșești Nicolești Tovărășia Grivița SmirnaMai
Traian ScînteiaTraian Scînteia IazuIunie
Gheorghe Lazăr Bucu OgradaGheorghe Lazăr Bucu OgradaIulie
Mărculești CosâmbeștiMărculești Cosâmbești GimbășaniAugust
Buești CiulnițaBuești Ciulnița Ion Ghica Poiana IvăneștiSeptembrie
PeriețiPerieți Stejaru Păltinișu Misleanu FundataOctombrie
Andrășești   AlbeștiAndrășești Orboești Albești MarsilieniNoiembrie
Gheorghe Doja AmaraGheorghe Doja AmaraDecembrie