RAPORT DE ACTIVITATE

Pentru anul 2020 la nivelul Direcţiei  de Evidenţă a Persoanelor Slobozia

            Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Slobozia deserveşte pe linie de evidenţă a persoanelor un număr de 19 unităţi administrativ – teritoriale, cu o populaţie totală de  99527  locuitori.

Powered By EmbedPress