Anunț examen promovare

Direcția de Evidență a Personelor Slobozia organizează concursul/examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare , conform art. 479 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Powered By EmbedPress