Acte de identitate pentru Formulare Standard Multilingv

Acte de identitate pentru Formulare Standard Multilingve    Cetăţenii români cu domiciliul în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu actul de identitate aflat în termen de valabilitate.   Minorii în vârstă de peste 14 ani, deţinători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul să solicite şi să primească extrase multilingve de naştere …
Citește mai mult

Cazuri de schimbare a numelui

Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri: a)  când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;  b)  când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte sa îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului ca …
Citește mai mult