Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

Nu ai avut carte de identitate intre 14 – 18 ani

(Sancţiunea contravenţională: 40 lei – 80 lei )

DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată; – ANEXA 1  (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al D.E.P. Slobozia;
  • certificatul de naştere, original şi copie xerox;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu-  Acte care fac dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată aparține solicitantului;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate Taxe .

IMPORTANT!

  • cererea nu se completează pe verso de către solicitant
  • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,
  • Cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii şi a calităţii de împuternicit care îl îndreptăţeşte la această cerere.

TERMEN DE VALABILITATE: Termen de valabilitate

TERMEN DE ELIBERARE: Termen de eliberare

LOCUL DEPUNERII CERERII: Sediul

PROGRAM DE LUCRU: Program de lucru

NOTĂ:
• DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.