Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinatate şi reşedinţa in România

CONFORM ART 72 din HG 295/2021: Cetatenii romani domiciliati in strainatate, care doresc să intre in posesia unei carti de identitate provizorii, în care sa fie inscrisa resedinţa din România, unde locuiesc temporar se adresează Serviciului de Evidenta Persoanelor de pe raza căruia au resedinţa.

DOCUMENTE NECESARE :

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România ANEXA NR. 4 (FAȚĂ VERSO)
  • – paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
  • certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
  • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, înscrisă în actele de stare civilă româneşti, original şi copie;
  • trei fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu Acte care fac dovada adresei de domiciliu original şi copie;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate Taxe

IMPORTANT

  • cererea nu se completează pe verso de către solicitant
  • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,
  • Cărţile de identitate se eliberează titularilor.