Reşedinţa (flotant)

CONFORM ART. 31 ALIN. 1,2 din O.U.G. 97/2005, cu MODIFICĂRILE si COMPLETĂRILE ULTERIOAREMenţiunea privind stabilirea resedintei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară (alta decât cea de domiciliu).

Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, care nu poate fi mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cât persoana locuieste în mod efectiv la adresa declarată ca resedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea resedinţei.

DOCUMENTE NECESARE:

IMPORTANT

  • Cererea nu se completează pe verso de către solicitant
  • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,
  • Cărţile de identitate se eliberează doar titularilor.