La pierdere, furt, deteriorarea sau distrugerea actului de identitate

CONFORM ART. 19 ALIN. 1 lit. f, g si ALIN. 2. DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: In termen de 15 zile de la deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul actului de identitate, persoana fizica in cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite serviciului de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti …
Citește mai mult

La schimbarea denumirii străzii

CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LIT b DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin 1 lit. b-j.(Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) – 80 lei (ron) ) DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate; ANEXA 1  (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi …
Citește mai mult

La schimbarea domiciliului

CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LIT b DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin 1 lit. b-j. (Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) – 80 lei (ron) ) DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate; ANEXA 1  (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată …
Citește mai mult

La schimbarea datelor de stare civilă

CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LIT b din O.U.G. 97/2005, cu MODIFICĂRILE şi COMPLETĂRILE ULTERIOARE: În termen de 15 zile de la modificarea numelui, prenumelui titularului, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii, ca urmare a căsătoriei, divorţului sau pe cale administrativa, persoana fizica in cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite serviciului de …
Citește mai mult

La expirarea termenului de valabilitate

CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LIT a DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate dar nu mai puţin de 15 zile, persoana fizică în cauză ori reprezentantul sau legal are obligaţia să solicite serviciului de evidenţa persoanelor eliberarea …
Citește mai mult

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

Nu ai avut carte de identitate intre 14 – 18 ani (Sancţiunea contravenţională: 40 lei – 80 lei ) DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată; – ANEXA 1  (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al D.E.P. Slobozia; certificatul de naştere, original şi copie xerox; documentul cu care se face dovada …
Citește mai mult

Eliberarea primei cărți de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal; – ANEXA 1  (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al D.E.P. Slobozia; certificatul de naştere, original şi copie xerox; actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează …
Citește mai mult

Taxe speciale

Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă- 500 lei. Taxa de divorț instituită conform articolului 486, alin. 4 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Taxele se pot achita la ghișeul D.E.P. Slobozia precum și la casieria Primăriei Slobozia, Direcţia Impozite și Taxe Locale.

Taxe acte de identitate

Contravaloarea serviciilor pentru eliberarea actelor de identitate: TAXA CARTE DE IDENTITATE – 7 LEI. TAXA CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – 1 LEU. TAXA INFORMARE PERSOANE (pentru furnizări de date cu caracter personal) – 1 LEU/persoană verificată. Taxele se pot achita la ghișeul D.E.P. Slobozia precum și la casieria Primăriei Slobozia, Direcţia Impozite și Taxe Locale.

Informaţii utile acte de identitate

SE COMPLETEAZĂ TOATE RUBRICILE PREVĂZUTE ÎN CEREREA DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE SAU A REŞEDINŢEI. CERERILE SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE DE CĂTRE SOLICITANT SAU DE CĂTRE REPREZENTANTUL LEGAL AL ACESTUIA. Toate documentele se prezintă în original şi copie xerox. Nu se acceptă copiile xerox legalizate ale documentelor.. Dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu un …
Citește mai mult